PRÁZDNINOVÁ MINIŠKOLA SPORTU

Datum konání:
14.08.2018
Čas:
08:00 - 15:30
Cena:
1 den400 Kč
1 týden1 750 Kč
Popis:
Prázdninová miniškola sportu probíhá formou denní docházky dětí do Městské sportovní haly: příchod 7.30 - 8.00, odchod 15.30 - 16.00.

Před zahájením kurzu je potřeba vyplnit a potvrdit čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Kurzovné za příměstský tábor musí být uhrazeno nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu v recepci Městské sportovní haly, po této době bude místo uvolněno dalším zájemcům. Nárok na vrácení kurzovného vzniká pouze v případě osobního nebo písemného (recepce-sh@kultura-sport.cz) odhlášení dítěte, nejpozději však jeden pracovní den před zahájením příměstského tábora z důvodu nemoci na základě lékařského potvrzení. Kurzovné bude vráceno do 14 dnů po ukončení kurzu, po této době nárok na vrácení zaniká.
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov