Prázdninová miniškola sportu

 

1. běh:
23.7. - 27.7. 2018
2. běh:
6.8. - 10.8. 2018
3. běh:
13.8. - 17.8. 2018
Přihláška:
Popis:

Prázdninová miniškola sportu probíhá formou denní docházky dětí do Městské sportovní haly: příchod 7.30 - 8.00, odchod 15.30 - 16.00.

Před zahájením kurzu je potřeba vyplnit a potvrdit čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Kurzovné za příměstský tábor musí být uhrazeno nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu v recepci Městské sportovní haly, po této době bude místo uvolněno dalším zájemcům. Nárok na vrácení kurzovného vzniká pouze v případě osobního nebo písemného (recepce-sh@kultura-sport.cz) odhlášení dítěte, nejpozději však jeden pracovní den před zahájením příměstského tábora z důvodu nemoci na základě lékařského potvrzení. Kurzovné bude vráceno do 14 dnů po ukončení kurzu, po této době nárok na vrácení zaniká (základní informace).

harmonogram
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov