Z důvodu plánované rekonstrukce (oprava hydroizolace podlah) bude Aquasvět i nadále UZAVŘEN.


 Přihlašování na kurzy plavání - návod.pdf

MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM

harmonogram


KOJENCI

Dvacetiminutová výuka pro děti od 6 měsíců do 15 měsíců v kojeneckém bazénu.

Kojenecké „plavání“ je vzhledem k motorickému vývoji dítěte spíše než výukou plaveckých dovedností, hrou s vodou a ve vodě, prospěšnou a příjemnou činností prožívanou společne s rodičem.

pondělí, středa, pátek08:00 - 11:30výuka vždy po 20 minutáchcelkem 7 lekcí
pondělí, středa14:30 - 15:30výuka vždy po 20 minutáchcelkem 2 lekce
čtvrtek14:00 - 16:00výuka vždy po 20ti minutáchcelkem 4 lekcí
sobota08:00 - 11:00výuka vždy po 20ti minutáchcelkem 6 lekcí
cena150 Kč/lekce
 

  • Navštěvujte bazén vždy se zdravým dítětem. Pokud víte, že nebudete moci přijít, informujte učitelku plavání.
  • Dítě nakrmte nejpozdeji 1–1,5 hodiny před začátkem lekce.
  • Věci nutné pro výuku: plavky, jednorázové plenky do vody, osuška.
  • Pred vstupem do bazénu je nutné vykonat důkladnou hygienickou očistu mýdlem a teplou vodou bez plavek. Dítěti je nutno omýt zadeček.
  • Při výuce je nutné postupovat podle nálady dítěte a pokynů učitelky plavání.
  • Po ukončení pobytu v bazénu se s dítětem osprchujte, díte osušte a ošetřete vhodnou kosmetikou. Doporučujeme alespon 20 minut setrvat v odpočinkové zóně.
  • V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
  • Provozovatel kurzu neručí za věci nesouvisející s činností v bazénu – jako je elektronika, fotoaparát, videokamera, šperky, drahé kovy, finanční hotovost apod.
  • Kurzovné musí být uhrazeno do 20. dne předchozího měsíce, po této době bude místo uvolněno dalším zájemcům. Nárok na vrácení kurzovného vzniká jedině při nadpoloviční nepřerušené, předem omluvené neúčasti v kurzu z důvodu nemoci na základě lékařského potvrzení a předložení originálního dokladu účtenky o zaplacení kurzu. Kurzovné bude vráceno do 14 dnů od ukončení kurzu, po této době nárok na vrácení zaniká.PLAVÁNÍ - RODIČE S DĚTMI

Dvacetiminutová výuka pro děti ve věku od 15 měsíců do 3 let v kojeneckém bazénu.

úterý, čtvrtek08:00 - 11:30výuka vždy po 20 minutáchcelkem 7 lekcí
úterý14:00 - 16:00výuka vždy po 20ti minutáchcelkem 4 lekcí
cena150 Kč/lekcePŘÍPRAVNÝ KURZ - ZAČÁTEČNÍCI

Výuka pro děti ve věku od 3 do 4 let v kojeneckém bazénu.

pondělí, středa15:30 - 17:00výuka vždy po 30 minutáchcelkem 3 lekce
cena150 Kč/lekcePLAVECKÝ ZÁKLADNÍ KURZ PRO DĚTI 4 – 6 LET

Výuka probíhá v relaxační části i sportovním bazénu.

pondělí, středa17:00 - 17:45
úterý, čtvrtek16:00 - 16:45
cena150 Kč/lekcePLAVECKÝ ZDOKONALOVACÍ KURZ - DĚTI OD 6 LET

Výuka pro děti od 5 ½ let ve sportovním bazénu.

pondělí, středa16:00 - 16:45
úterý, čtvrtek17:00 - 17:45
cena150 Kč/lekcePLAVÁNÍ - RODIČE S DĚTMI (POKROČILÉ)

Pro děti ve věku od 2 do 4 let. Výuka probíhá v zážitkové části AQUASVĚTA.

Minimální počet pro realizaci lekce jsou 3 účastníci.

pátek09:30 - 10:15
cena150 Kč/lekceHygienická opatření se řídí aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti, platební kartou nebo platebními poukazy (Unišek, Sodexo) na recepci Aquasvěta.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu daným konkrétním účelům.

Dotazy můžete směřovat na adresu plaveckaskola@kultura-sport.cz či telefonní číslo +420 775 942 426.

 

Hygienická opatření se řídí aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.