Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 22. 11. 2021 od 00:00, týkající se vstupu do objektu

Při vstupu do objektu semusí splnit jedna z níže uvedených podmínek o bezinfekčnosti s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku:
- certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní
- potvrzení o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Pokud nedojde kesplnění výše uvedených podmínek při vstupu, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor.

Všechny přítomné osoby musí mít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Žádné události.

Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.