Přítomnost diváků v kině nesmí být vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2 000 osob.

Podmínky pro vstup osob do prostor kina (divák musí splnit jednu z uvedených podmínek):
- negativní test RT-PCR, (ne starší než 7 dní )
- negativní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (ne starší než 72 hodin)
- certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že:
-od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 14 dní
-od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od
prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
- vždy se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19

Všichni diváci jsou usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Všechny přítomné osoby musí mít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Je povolena konzumace jídla a nápojů v hledišti.
 
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.