Podmínky pro vstup osob do prostor kina

Divák musí splnit jednu z uvedených podmínek:
- negativní test RT-PCR, ne starší než 7 dní
- negativní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ne starší než 72 hodin
- certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní
- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Čestné prohlášení o absolvování samotestu mimo kino nelze akceptovat!
Vlastní samotest provedený na místě je akceptován.

Všechny přítomné osoby musí mít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
Vždy se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Je povolena konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Žádné události.

Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.