Podmínky pro vstup sportujících osob do prostor zimního stadionu:

- negativní test RT-PCR, ne starší než 7 dní
- negativní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ne starší než 72 hodin
- certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní
- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Všechny přítomné osoby musí mít v prostorách ZS - mimo ledovou plochu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
Vždy se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.