Kurzy plavání

Datum konání:
27.02.2018
Čas:
08:00 - 18:00
Místo akce:
Cena:
lekce100 Kč
Info:
Přihlášky lze podávat na recepci Oddychového a relaxačního centra AQUASVĚT ve všední dny.
Popis:
Kojenci


Dvacetiminutová výuka pro děti od 6 měsíců do 1 roku v kojeneckém bazénu.


Kojenecké „plavání“ je vzhledem k motorickému vývoji dítěte spíše než výukou plaveckých dovedností, hrou s vodou a ve vodě, prospěšnou a příjemnou činností prožívanou společne s rodičem.pondělí, středa, pátek 08.00 - 12.00 bloky vždy po 30 minutách celkem 8 lekcí
pondělí, středa 14.00 - 16.00 bloky vždy po 30 minutách celkem 4 lekce
cena 100 Kč/lekce aria-labelledby="headingTwo" data-parent="#accordion">


  • Navštěvujte bazén vždy se zdravým dítětem. Pokud víte, že nebudete moci přijít, informujte učitelku plavání.

  • Dítě nakrmte nejpozdeji 1–1,5 hodiny před začátkem lekce.

  • Věci nutné pro výuku: plavky, jednorázové plenky do vody, osuška.

  • Pred vstupem do bazénu je nutné vykonat důkladnou hygienickou očistu mýdlem a teplou vodou bez plavek. Dítěti je nutno omýt zadeček.

  • Při výuce je nutné postupovat podle nálady dítěte a pokynů učitelky plavání.

  • Po ukončení pobytu v bazénu se s dítětem osprchujte, díte osušte a ošetřete vhodnou kosmetikou. Doporučujeme alespon 20 minut setrvat v odpočinkové zóně.

  • V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.

  • Provozovatel kurzu neručí za věci nesouvisející s činností v bazénu – jako je elektronika, fotoaparát, videokamera, šperky, drahé kovy, finanční hotovost apod.

  • Kurzovné musí být uhrazeno do 25. dne předchozího měsíce, po této době bude místo uvolněno dalším zájemcům. Nárok na vrácení kurzovného vzniká jedině při nadpoloviční nepřerušené, předem omluvené neúčasti v kurzu z důvodu nemoci na základě lékařského potvrzení a předložení originálního dokladu účtenky o zaplacení kurzu. Kurzovné bude vráceno do 14 dnů od ukončení kurzu, po této době nárok na vrácení zaniká.Plavání - rodiče s dětmi


Výuka pro děti ve věku od 1 do 3 let v kojeneckém bazénu.úterý, čtvrtek 08.00 - 12.00 bloky vždy po 30 minutách celkem 8 lekcí
cena 100 Kč/lekcePřípravný kurz - začátečníci


Výuka pro děti ve věku od 3 do 4 let v kojeneckém bazénu.pondělí, středa 16.00 - 18.00 bloky vždy po 30 minutách celkem 4 lekce
cena 100 Kč/lekcePlavecký základní kurz pro děti 4 – 6 let


Výuka probíhá jen v relaxační části.

pondělí, středa 17.00 - 17.45
úterý, čtvrtek 16.00 - 16.45
cena 100 Kč/lekcePlavecký zdokonalovací kurz - děti od 6 let


Výuka pro děti od 6 let ve sportovním bazénu.

pondělí, středa 16.00 - 16.45
úterý, čtvrtek 17.00 – 17.45
cena 100 Kč/lekcePlavání - rodiče s dětmi (pokročilé)


Pro děti ve věku od 2 do 4 let. Výuka probíhá v zážitkové části AQUASVĚTA.

pátek 08.30 – 09.15
cena 100 Kč/lekcePřihlášky lze podávat na recepci Oddychového a relaxačního centra AQUASVĚT ve všední dny.


Účastníci kurzů mohou své omluvy a případné dotazy směřovat na adresu plaveckaskola@kultura-sport.cz či tel. +420 775 942 426.


Kurzovné musí být uhrazeno do 25. dne předchozího měsíce, jinak bude místo uvolněno dalším zájemcům. Nárok na vrácení kurzovného
vzniká pouze v případě nadpoloviční nepřerušené - předem omluvené neúčasti v kurzu z důvodu nemoci, doložené lékařským potvrzením
a předložením dokladu o zaplacení kurzu. Kurzovné bude vráceno do 14 kalendářních dnů od ukončení kurzu, pak nárok na vrácení zaniká.
 aria-labelledby="headingTwo" data-parent="#accordion2">

Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov