Kurzy plavání

Datum konání:
23.03.2023
Čas:
08:00 - 18:00
Místo akce:
Cena:
lekce220 Kč
Info:
Přihlášky pouze on-line a to:
https://kultura-sport.cz/prihlaska-na-kurz/
Popis:


KOJENCI

Dvacetiminutová výuka pro děti od 6 měsíců do 15 měsíců v kojeneckém bazénu.

Kojenecké „plavání“ je vzhledem k motorickému vývoji dítěte spíše než výukou plaveckých dovedností, hrou s vodou a ve vodě, prospěšnou a příjemnou činností prožívanou společne s rodičem.

pondělí, středa, pátek08:00 - 09:30výuka vždy po 20 minutách8 lekcí
pondělí, středa09:30 - 12:00výuka vždy po 20 minutách5 lekcí
pátek10:30 - 12:00výuka vždy po 20 minutách3 lekce
cena220 Kč/lekce
 

  • Navštěvujte bazén vždy se zdravým dítětem. Pokud víte, že nebudete moci přijít, informujte učitelku plavání.
  • Dítě nakrmte nejpozdeji 1–1,5 hodiny před začátkem lekce.
  • Věci nutné pro výuku: plavky, jednorázové plenky do vody, osuška.
  • Před vstupem do bazénu je nutné vykonat důkladnou hygienickou očistu mýdlem a teplou vodou bez plavek. Dítěti je nutno omýt zadeček.
  • Při výuce je nutné postupovat podle nálady dítěte a pokynů učitelky plavání.
  • Po ukončení pobytu v bazénu se s dítětem osprchujte, dítě osušte a ošetřete vhodnou kosmetikou. Doporučujeme alespoň 20 minut setrvat v odpočinkové zóně.
  • V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
  • Provozovatel kurzu neručí za věci nesouvisející s činností v bazénu – jako je elektronika, fotoaparát, videokamera, šperky, drahé kovy, finanční hotovost apod.
  • Kurzovné musí být uhrazeno do 25. dne předchozího měsíce, po této době bude místo uvolněno dalším zájemcům. Nárok na vrácení kurzovného vzniká jedině při nadpoloviční nepřerušené, předem omluvené neúčasti v kurzu z důvodu nemoci na základě lékařského potvrzení a předložení originálního dokladu účtenky o zaplacení kurzu. Kurzovné bude vráceno do 14 dnů od ukončení kurzu, po této době nárok na vrácení zaniká.PLAVÁNÍ - RODIČE S DĚTMI

Dvacetiminutová výuka pro děti ve věku od 15 měsíců do 3 let v kojeneckém bazénu.

úterý08:00 - 12:00výuka vždy po 20 minutách8 lekcí
pondělí, úterý15:30 - 16:00výuka vždy po 20 minutách1 lekce
čtvrtek08:30 - 12:00výuka vždy po 20 minutách7 lekcí
cena220 Kč/lekcePŘÍPRAVNÝ KURZ - ZAČÁTEČNÍCI

Výuka pro děti ve věku od 3 do 4 let v kojeneckém bazénu.

pondělí, úterý15:00 - 15:30výuka vždy po 30 minutách1 lekce
pondělí, úterý16:00 - 16:30výuka vždy po 30 minutách1 lekce
cena220 Kč/lekcePLAVECKÝ ZÁKLADNÍ KURZ PRO DĚTI 4 – 6 LET

Výuka probíhá v relaxační části i sportovním bazénu.

pondělí, středa, čtvrtek15:00 - 15:45výuka vždy po 45 minutách1 lekce
úterý, čtvrtek16:00 - 16:45výuka vždy po 45 minutách1 lekce
cena220 Kč/lekcePLAVECKÝ ZDOKONALOVACÍ KURZ - DĚTI OD 6 LET

Výuka pro děti od 6ti let ve sportovním bazénu.

pondělí, středa16:00 - 16:45výuka vždy po 45 minutách1 lekce
úterý15:00 - 15:45výuka vždy po 45 minutách1 lekce
cena220 Kč/lekcePLAVÁNÍ - RODIČE S DĚTMI (POKROČILÉ)

Pro děti ve věku od 2 do 4 let. Výuka probíhá v zážitkové části AQUASVĚTA.

Minimální počet pro realizaci lekce jsou 3 účastníci.

pátek09:30 - 10:1545 min1 lekce
cena220 Kč/lekcePLAVECKÝ ZDOKONALOVACÍKURZ (od 15 let a dospělé)

Plavecký zdokonalovacího kurz nejen pro dospělé.

Zaměřen na zdokonalení plaveckých technik - kraul, znak, prsa.

středa17:00 - 18:00výuková hodina 60 minut1 lekce
cena220 Kč/lekceDélka lekcí kurzů "KOJENCI" a "RODIČE S DĚTMI"je 20min.

Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději 26. února, jinak bude místo uvolněno dalším zájemcům.Nárok na vrácení kurzovného vzniká pouze v případě nadpoloviční nepřerušené - předem omluvené neúčasti v kurzu z důvodu nemoci, doložené lékařským potvrzením a předložením dokladu o zaplacení kurzu. Kurzovné bude vráceno do 14 kalendářních dnů od ukončení kurzu, pak nárok na vrácení zaniká.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu daným konkrétním účelům.

Dotazy můžete směřovat na adresu plaveckaskola@kultura-sport.cz

Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.