Veřejné zakázky

Společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

VYHLAŠUJE

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor v Kulturně společenském centru – kinokavárna.
Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže

Přílohy :

č. 1 - Čestné prohlášení
č. 2 - Nabídkový list
č. 3 - Nájemní smlouva
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov